องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศพด.บ้านคลองระกำ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 [ 10 มิ.ย. 2565 ]905
2 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)?ประจำปีการศึกษา 2564 [ 7 มิ.ย. 2565 ]904
3 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]912
4 ข้อมูลทั่วไป [ 4 ม.ค. 2564 ]907
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]906