องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวสารงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 25 พ.ค. 2565 ]39
2 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในกองคลัง [ 25 พ.ค. 2565 ]38
3 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 พ.ค. 2565 ]40
4 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 พ.ค. 2565 ]36
5 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 พ.ค. 2565 ]39
6 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 พ.ค. 2565 ]39
7 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2565 ]36
8 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการและผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 25 พ.ค. 2565 ]40
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2565 ]61
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและครูผู้ดูแลเด็ก [ 19 เม.ย. 2565 ]60
 
หน้า 1|2|3|4