องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่


มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี 2563    เอกสารประกอบ : มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ