องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ