องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขออนุญาตนำสารปรับปรุงดินจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาใช้ในแปลงปลูกต้นกระดาษ

    รายละเอียดข่าว

ขออนุญาตนำสารปรับปรุงดินจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาใช้ในแปลงปลูกต้นกระดาษ    เอกสารประกอบ : ขออนุญาตนำสารปรับปรุงดินจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาใช้ในแปลงปลูกต้นกระดาษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ