องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูการระบาด

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในกสรป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูการระบาด ดังนี้

1.แนวทางการป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก

2. แนวทางป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV)

3. มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

4. มาตรการในการป้องกันไข้หวัดนก

5. มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

6. มาตรการในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

7.คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 

8. แนวทางปฏิบัติคัดกรอง ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

     เอกสารประกอบ :
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูการระบาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ