องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]21
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2565 ]104
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]100
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]117
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 3 มี.ค. 2565 ]112
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 3 มี.ค. 2565 ]114
7 รายงานการเข้าร่วมสัมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2565 ]127
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ในการดำเนินงานช่วงเทศกาลสำคัญ [ 2 มี.ค. 2565 ]134
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ในการดำเนินงานช่วงเทศกาลสำคัญ [ 2 มี.ค. 2565 ]125
10 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.พ. 2565 ]101
 
หน้า 1|2|3|4