องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 มี.ค. 2566 ]716
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]721
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]719
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]720
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]721
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]720
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]723
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 10 ต.ค. 2565 ]718
9 นโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]720
10 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]723
 
หน้า 1|2