องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]27
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]28
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]27
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]28
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]28
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 10 ต.ค. 2565 ]28
7 นโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]27
8 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]28
9 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]127
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องนโยบายการดำเนินการมาตรฐานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]154
 
หน้า 1|2