องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข้อบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]3
2 ประชาสัมพันธ์(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]18
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]907
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวพ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]909
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]905
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]907
7 ข้อบัญญัติการลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]911
8 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]911
9 ข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูล [ 5 พ.ค. 2558 ]909