องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้เเถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]11
2 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 ก.ย. 2566 ]904
3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]908
4 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]909
5 รายงานการติดตามและประเมิณผลเเผน ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]913
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]908
7 รายงานการติดตามและประเมิณผลเเผน ปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]909
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ต.ค. 2563 ]909