องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]14
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 2 พ.ย. 2566 ]909
3 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]904
4 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]905
5 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 3 ต.ค. 2566 ]907
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]908
7 รายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]909
8 รายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]907
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มี.ค. 2566 ]909
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 8 ธ.ค. 2565 ]910
 
หน้า 1|2