องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 เม.ย. 2565 ]891
12 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 4 เม.ย. 2565 ]890
13 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]894
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องประกาศงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ [ 27 ต.ค. 2563 ]890
15 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]890
16 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานแผ่นดิน [ 1 เม.ย. 2563 ]890
17 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2562 ]890
 
|1หน้า 2