องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกอบรม ส่งเสริมและการขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 28 มี.ค. 2566 ]1
2 รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 23 มี.ค. 2566 ]4
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี [ 22 มี.ค. 2566 ]7
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม [ 16 มี.ค. 2566 ]4
5 ประมวลจริยธรรมของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 22 เม.ย. 2564 ]197
6 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]198
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 7 ม.ค. 2562 ]206
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 24 ต.ค. 2561 ]193
9 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลวังตะเคียน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2558 ]198