องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 8 มี.ค. 2567 ]17
2 การฝึกอบรม ส่งเสริมและการขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 28 มี.ค. 2566 ]907
3 รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 23 มี.ค. 2566 ]908
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี [ 22 มี.ค. 2566 ]909
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม [ 16 มี.ค. 2566 ]903
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2566 ]906
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2566 ]908
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2566 ]911
9 ประมวลจริยธรรมของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 22 เม.ย. 2564 ]911
10 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]907
 
หน้า 1|2