องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 22 เม.ย. 2564 ]159
2 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]164
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 7 ม.ค. 2562 ]173
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 24 ต.ค. 2561 ]161
5 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลวังตะเคียน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2558 ]162