องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต. วังตะเคียน [ 14 ก.พ. 2566 ]120
12 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]121
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]121
14 รายงานการลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ? 17 เพื่อรับฟังความคิดร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 14 ธ.ค. 2565 ]121
15 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ย. 2565 ]120
16 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]120
17 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]121
18 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]121
19 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2565 ]120
20 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]121
 
|1หน้า 2|3|4|5|6