องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]925
42 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 21 ก.พ. 2566 ]902
43 ผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจ [ 14 ก.พ. 2566 ]926
44 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต. วังตะเคียน [ 14 ก.พ. 2566 ]902
45 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]927
46 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]923
47 รายงานการลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ? 17 เพื่อรับฟังความคิดร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 14 ธ.ค. 2565 ]924
48 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ย. 2565 ]925
49 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]922
50 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]932
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10