องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 เรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2566 ]939
32 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]51
33 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]33
34 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 4 เม.ย. 2566 ]930
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริต (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]928
36 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 มี.ค. 2566 ]927
37 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]926
38 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]923
39 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 1 มี.ค. 2566 ]923
40 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 มี.ค. 2566 ]923
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10