องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ย. 2565 ]17
2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]16
3 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]19
4 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]58
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2565 ]133
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]135
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]147
8 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 3 มี.ค. 2565 ]144
9 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 3 มี.ค. 2565 ]142
10 รายงานการเข้าร่วมสัมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2565 ]159
 
หน้า 1|2|3|4