องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริต (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]1
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 มี.ค. 2566 ]1
3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]3
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]10
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]10
6 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 1 มี.ค. 2566 ]8
7 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 มี.ค. 2566 ]6
8 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 21 ก.พ. 2566 ]9
9 ผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจ [ 14 ก.พ. 2566 ]11
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต. วังตะเคียน [ 14 ก.พ. 2566 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6