องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 
 
 
  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567
  โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี (สอนการแต่งหน้า) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567
  อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ อบต.วังตะเคียน มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
  ประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการ E-Service ผ่านช่องทางออนไลน์และหน่วยงาน
  ลงพื้นที่ตรวจสอบงานย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่11 บ้านเนินนางาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 "หลักสูตรฝึกสอนการแต่งหน้า" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567
 
14 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 28 ]
31 พ.ค. 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว [ อ่าน 40 ]
26 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาว [ อ่าน 120 ]
6 มี.ค. 2567 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำหจังวัดปราจีนบุรี [ อ่าน 170 ]
1 มี.ค. 2567 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ อ่าน 383 ]
9 ม.ค. 2567 สัญลักษณ์ อถล.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ [ อ่าน 32 ]
2 ม.ค. 2567 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ อ่าน 1066 ]
28 ธ.ค. 2566 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ อ่าน 1188 ]
13 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองนางลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 24 ]
5 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองนางลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 30 ]
9 เม.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 75 ]
22 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 120 ]
22 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านเนินนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 85 ]
18 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านวังตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 116 ]
11 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านเนินนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 152 ]
7 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ อ่าน 166 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน 524125 คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565