องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน 524125 คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
คณะผู้บริหาร

 
นายวรวิทย์ ยังคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
081-1544415
   
นายสงัด  เงินเรียง นายธีรวุฒิ  น้อมธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
064-8813997 081-8638571
 
นางแว่น  ไพรเจริญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
081-5869625