องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
ที่ทำการ อบต.


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

199 หมู่ที่ 17 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์  0-372-1304  โทรสาร 0-372-1304

E- mail : saraban@wtk.go.th

WebSite :  WWW.WTK.GO.TH